Noolim, Reling en Ligant zoeken 3 VTE lokale coördinatoren

Op 02 december 2020 werd er een protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de
gemeenschappen en de gewesten betreffende de versterking van het geestelijke zorgaanbod dicht bij
de leefomgeving van de burger en in samenwerking met de actoren in de eerste lijn. Deze
beweging kadert in de bredere benadering van de (geestelijke) gezondheidszorg vanuit een public
health perspectief, hetgeen vertrekt vanuit een populatieperspectief en streeft naar verbetering en
bescherming van de gezondheid voor alle leden van deze populatie.
Om deze hervorming te realiseren in de 8 eerstelijnszones van Limburg, zoeken de netwerken Noolim,
Reling en Ligant 3 VTE lokale coördinatoren.

Voor meer details: zie bijlage.