Burn-out opleiding – LOK in Hasselt (online 24/9)

Samen met de huisartsenvereniging Domus Medica werkt de VVKP aan een project voor een geïntegreerde aanpak van Burn-out. Dit project houdt een vormingspakket in dat uit twee luiken bestaat. De lokale kwaliteitsgroepen (LOK) behoren tot het tweede luik. Deze gaan momenteel ook online door.

Voorwaarde om mee te doen aan deze LOK is om de e-learning te volgen.

Het doel van de LOK is om psychologen en huisartsen van dezelfde buurt samen te brengen en de e-learning aan de hand van casussen toe te passen.

Meer informatie over de opleiding en inschrijvingen vind je hier.