Colloquium ‘crisiszorg in de geestelijke gezondheidzorg en welzijn’

De netwerkpartners RELING (netwerk geestelijke gezondheid West-Limburg) nodigen u uit om deel te nemen aan Colloquium ‘crisiszorg in de geestelijke gezondheidzorg en welzijn’. Graag gaan wij zaterdag 20 november 2021 van 9u00 tot 12u30 in de stadscampus van U Hasselt met u in dialoog over intersectorale samenwerking en het oprichten van regionale crisismeldpunten. En dit onder begeleiding van prof. Geert Van Hootegem (KU Leuven – HIVA) en Chris Sels (prepared minds). Deze vormings- en dialoogactiviteit is gratis voor de deelnemers. Inschrijven is verplicht.