Kringnieuws en oproep

Beste Collega’s

Woensdag 7 juni organiseerden wij onze jaarlijkse algemene vergadering.  Naast presentatie jaarverslag, goedkeuring rekeningen, presentatie begroting 2018-2019,  kwijtschelding bestuursleden verklaarden wij, naar aanleiding van het vertrek van onze secretaris Kerensa Nelissen,  de bestuursfuncties vacant. Voorzitter Jan Vandormael en penningmeester Koen Lowet werden bij meerderheid van stemmen herkozen in hun functies. Nele Claes, ondervoorzitter, accepteerde de benoeming tot secretaris van onze kring.

Samen keken wij terug op een jaar samen bouwen. Tegen  de achtergrond van realisaties (website, participatie werkgroepen Chronische Zorg, EersteLijnsZone, voorjaarsreceptie, administratieve organisatie kring, conceptteksten visie en missie kring) formuleerden wij een aantal kritische bedenkingen : ontbrekende  ‘sense of urgency’ kringwerking;  teveel gewicht op beperkte schouders; mank lopende communicatie; ontbreken van hefboom naar impact beroepsgroep.

Kritische bedenkingen roepen verbeteracties op en ook nu ontbrak het niet aan concrete voorstellen en verbeteringen die meegenomen worden naar de volgende bestuursvergadering op donderdag 9 augustus. Zo willen wij o.a. onze  communicatie verbeteren, organiseren wij zes wekelijke bestuursvergaderingen en gaan wij met een jaarplanning werken.

Nu reeds engageerden collega’s zich om verder te bouwen aan de werking van onze kring . Voorzitter, secretaris en penningmeester engageren zich in het opnemen van de taken conform statuten. Koen De Decker wordt onze “webmaster” en draagt zorg voor onze website, dropbox en mailinglist; Linde Deglein  wordt onze “(hulp)secretaris” en werkt samen met onze secretaris Nele Claes. Huub Boonen, tenslotte, onderzoekt nut en betekenis sociale media voor onze kring.

Daarnaast lanceren wij ook een oproep naar jullie collega’s. Het feit dat jullie lid zijn versterkt ons als beroepsgroep in de regio. Ondertussen zijn wij reeds met 27 leden! Maar we missen ook jullie schouders. Teveel gewicht op beperkte schouders maakt ons kwetsbaar. Vandaar een oproep om te participeren aan een van onze werkgroepen en/of dagelijks bestuur.  Heb je interesse in en wens je mee vorm te geven aan onze deskundigheidsbevordering (werkgroep expertise)? Ben je thuis in communicatie en heb je ideeën hoe wij dit kunnen verbeteren (werkgroep communicatie)? Heb je ideeën over te organiseren activiteiten en wil je hieraan mee vormgeven (werkgroep activiteiten)? Mail ons! Weet dat wij je met open armen welkom heten.

Tenslotte maken wij nog graag melding van het vertrek van een van onze stichtende leden. Dave Smits vertrekt voor enkele jaren naar het buitenland. Onze tegenvoeters wisten hem te strikken. Hartelijk dank Dave voor je inspanningen en bijdragen! Wij gaan je missen.

 

Namens het bestuur

Jan Vandormael

 

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.

een × 1 =