Ledenvergadering psychologenkring

De psychologenkringen werden destijds opgericht als gevolg van de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg waarbij de nadruk meer op het lokale niveau komt te liggen. Via de kring kunnen psychologen binnen de eerstelijnszorg nauwer betrokken worden bij de evoluties van de lokale gezondheidszorg, maar daarnaast dient het ook als platform voor het uitwisselen van informatie en als mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

Wij zijn continu op zoek naar manieren om dit zo goed mogelijk voor jullie te organiseren en willen ons hierin blijven ontwikkelen. Op 24/06/2020 om 20u00 zal onze volgende ledenvergadering plaatsvinden, die om wille van de coronacrisis online zal doorgaan. Wij doen bij deze een warme oproep aan al onze leden en aan alle geïnteresseerden om deel te nemen aan deze online vergadering.

De avond zal bestaan uit twee luiken :

In een eerste luik willen we jullie informeren over de kringwerking. We staan immers aan het einde van de eerste bestuursperiode en dan is het goed om even stil te staan bij wat we bereikt hebben. Binnen de voorlopige Zorgraad wordt er nu volop gewerkt aan een beleidsplan. Men vraagt daarbij ook onze input als klinisch psychologen. Laat ons weten waar jullie als klinisch psycholoog binnen deze eerstelijnszone nood aan hebben? Wat kunnen wij in de toekomst voor jou betekenen? Deze ideeën mag je gerust doorsturen naar koenlowet@gmail.com. Heb je niet onmiddellijk voorstellen of ideeën, sluit dan gerust aan om eens te ervaren welke onderwerpen er nu precies besproken worden door de psychologenkringen.

In een tweede luik gaan we inhoudelijk even stil staan bij de huidige crisis. Tijdens de coronacrisis werden er heel wat noemenswaardige initiatieven opgericht om psychosociale ondersteuning te bieden aan het zorgpersoneel. Ook in het ziekenhuis van onze eerstelijnszone, het Virga Jessa – ziekenhuis werd een Corona Support Team opgericht. Collega Jessie Schoofs zal dit tijdens onze ledenvergadering komen toelichten en ervaringen delen over hoe zij en haar collega’s zo’n succesvol initiatief uitwerkten binnen het Jessa ziekenhuis te Hasselt.

Praktisch

Datum : 24/06/2020 om 20 u
Locatie : Online, deelnemen kan via deze zoom link