Uitnodiging: Delphi studie EMPOWER (KU Leuven)

Beste partnerorganisatie,
Beste hulpverlener,

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Delphi studie van het EMPOWER-project aan de KU Leuven!

Dit onderzoek richt zich op de organisatie van zorg voor jongeren met psychische moeilijkheden in de transitieleeftijd (16-24 jaar). Dit onderzoek wil deze zorg in de praktijk kunnen verbeteren door het samenbrengen van de meningen van jongeren, ouders en professionals.

In de Delphi studie zal bij de drie doelgroepen gepeild worden naar hun mening over een jeugdvriendelijk zorgaanbod voor jongvolwassenen in Vlaanderen.

Wat houdt deelname in?

De Delphi studie bestaat uit drie rondes met online vragenlijsten en een live meeting waarop alle deelnemers aanwezig zijn, verspreid over enkele maanden.

Kom ik in aanmerking voor deelname?

U komt mogelijk in aanmerking als u minstens drie jaar werkervaring hebt als psychiater, psycholoog, sociaal werker, coördinator of vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging/groep ervaringsdeskundigen.

Via deze link krijgt u enkele vragen. Op basis van uw antwoorden checken wij of u in aanmerking komt voor de studie!

Maak de studie ook kenbaar bij jongeren en ouders!

Dit kan door het ophangen van een poster in uw organisatie en het verdelen van flyers. Via een QR-code krijgen de potentiële deelnemers de nodige informatie. Dit vraagt dus niet veel van uw tijd en is uiterst belangrijk voor onze studie!

Posters en flyers aanvragen kan via deze link: https://forms.gle/trAQpHTBHyKw9N957

Meer informatie nodig? E-mail naar empower@kuleuven.be

Dank alvast voor uw interesse en tijd!

Mede namens:

Dr. Eline Wittevrongel
Doctoraatsstudent Centrum voor Klinische Psychiatrie KU Leuven

Prof. dr. Ruud van Winkel
Hoofd Centrum voor Klinische Psychiatrie KU Leuven

Prof. dr. Marina Danckaerts
Diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven

Deze studie (S64938) is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.